Werken als zelfstandige in het basisonderwijs

Na een aantal jaren in het onderwijs (bijzonder en regulier) gewerkt te hebben, besloot ik om de stoute schoenen aan te trekken en een eigen beeldende therapie praktijk te starten. Op de dagen dat ik geen therapie geef, val ik in op basisscholen waar de vaste leerkracht ziek of afwezig is.

Met de huidige tekorten in het onderwijs, draag ik graag mijn steentje bij, door als groepsleerkracht basisonderwijs (als zelfstandige) aan het werk te gaan . Op de basisschool wordt letterlijk en figuurlijk een basis gelegd voor het verdere leven van kinderen en ik vind het fijn om daaraan te mogen bijdragen. Ik heb niet zozeer voorkeur voor een groep, omdat alle leeftijden zo zijn eigen charme hebben. De ontwapenende eerlijkheid bij het jongere kind en de trots waarmee het oudere kind een discussie aan durft te gaan: beide even boeiend!

foto genomen in het veenmuseum nabij Emmen

Een uitdaging
Kinderen komen soms op de basisschool al allerlei uitdagingen tegen en ik vind het een mooie uitdaging voor mijzelf om hen hierin te kunnen begeleiden. Met oog voor een kind als individu middenin het proces van de groep. Beide zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden en beïnvloeden elkaar continu!

Persoonlijke ‘speerpunten’ in het onderwijs: 

Het vergroten van de eigenwaarde en het zelfvertrouwen van kinderen is iets waar ik vrijwel dagelijks op insteek. Als invaller vaak in de vorm van een spelletje of een andere werkvorm.
Ook het bevorderen van de groepscohesie en het bewust maken van de impact van het eigen handelen vind ik erg belangrijk. Elkaar op weg helpen naar meer initiatief nemen of juist om hulp te vragen door jezelf en elkaar verantwoordelijkheid te maken voor het eigen leerproces. Dat zijn mooie woorden, maar in de praktijk van een klaslokaal betekent dit natuurlijk dat je samen een klas bent en dat je het samen mag (en soms moet) doen..

Mijn aanpak: fris en creatief!
Mijn kracht is doorgaans dat ik zaken net even ‘anders dan anders’ aanpak. Uiteraard met creativiteit, maar ook met een stuk inlevingsvermogen en een speelse insteek. Hierbij kan ik putten uit mijn ervaringen als beeldend therapeut en probeer ik altijd op zoek te gaan naar de oorzaak van gedrag als dit aan de orde komt. In gesprek met de kinderen komt er vaak veel naar boven.

Themadagen of -ochtenden
Gezien mijn creatieve achtergrond kan ik op aanvraag ook een ochtend of middag verzorgen op het moment dat de vaste leerkracht met andere taken bezig is of afwezig is. Dit creatieve aanbod kan desgewenst met een knipoog naar de Beeldende Therapie inspelen op een probleem in de klas of juist werken aan samenwerking of het zelfvertrouwen van de kinderen. Denk aan: letterlijk en figuurlijk een zelf-beeld maken, inzoomen op één kunstenaar of kunstenares.
Een schrijfproces aangaan op een creatieve manier, zodat het ouderwetse ‘opstel’ een vrolijke twist krijgt en misschien wel voor veel inspiratie kan zorgen bij de vaste leerkracht en de kinderen zelf!

Inzet als zelfstandige: neem contact op voor de mogelijkheden!
Zoals hierboven ook te lezen is, heb ik ideeën genoeg voor een waardevolle invulling van een schooldag. Ik heb een brede interesse en vind het belangrijk om voor en na het invallen te zorgen voor een goede afstemming en overdracht met de vaste leerkracht. Ik sta voor kwaliteit en ben pas tevreden als een vaste leerkracht de klas mij met een gerust hart toe kan vertrouwen.

Kort of lange inzet
Ik ben inzetbaar als zelfstandige voor een korte of langere periode. Ik ben hiervoor bewust en principieel niet ingeschreven bij een (duur) detacheringbureau en kan daardoor een goede prijs hanteren.
Wel ben ik aangesloten bij het platform van Flexleerkracht.nl, die ervoor zorgen dat scholen zonder (dure!) tussenpartij gebruik kunnen maken van de inzet van ZZP’ers. Dit initiatief zorgt ervoor dat er geen onderwijsgeld naar een detacheringsbureau verdwijnt. En simpelweg ben ik op deze manier makkelijker te vinden voor scholen.