Werken als zelfstandige in het onderwijs

Na een aantal jaren in het onderwijs (bijzonder en regulier) gewerkt te hebben, besloot ik om de stoute schoenen aan te trekken en een eigen beeldende therapie praktijk te starten.

Met de huidige tekorten in het onderwijs, draag ik daarnaast graag mijn steentje bij, door ook als groepsleerkracht basisonderwijs aan het werk te gaan als zelfstandige. Het werken met kinderen geeft mij veel voldoening. Op de basisschool wordt letterlijk en figuurlijk een basis gelegd voor kinderen en ik vind het fijn om daaraan te mogen bijdragen. Ik heb niet zozeer voorkeur voor een groep, omdat alle leeftijden zo zijn eigen charme hebben. De ontwapenende eerlijkheid bij het jongere kind en de trots waarmee het oudere kind een discussie aan durft te gaan: beide even boeiend!

Een uitdaging
Kinderen komen soms op de basisschool al allerlei uitdagingen tegen en ik vind het een mooie uitdaging voor mijzelf om hen hierin te kunnen begeleiden. Met oog voor een kind als individu middenin het proces van de groep. Beide zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden en beïnvloeden elkaar continu!

Persoonlijke ‘speerpunten’ in het onderwijs: 

Vergroten van de eigenwaarde en het zelfvertrouwen van kinderen, bevorderen van de groepscohesie en het bewust maken van de impact van het eigen handelen. Op weg helpen naar meer initiatief en verantwoordelijkheid voor het eigen leerproces. Dat zijn mooie woorden, maar in de praktijk van een klaslokaal betekent dit natuurlijk dat je samen een klas bent en dat je het samen moet doen..

Zo sta ik liefst voor de klas: in samenwerking met het kind

Mijn aanpak
Mijn kracht is doorgaans dat ik zaken net even ‘anders dan anders’ aanpak. Uiteraard met creativiteit, maar ook met een stuk inlevingsvermogen en een speelse insteek. Hierbij kan ik putten uit mijn ervaringen als beeldend therapeut en probeer ik altijd op zoek te gaan naar de oorzaak van gedrag als dit aan de orde komt. In gesprek met de kinderen komt er vaak veel naar boven.

Inhuren
Ik ben in te huren als zelfstandige voor een korte of langere periode. Ik ben hiervoor bewust niet ingeschreven bij een detacheringbureau en kan daardoor een relatief lage prijs hanteren.
Wel ben ik onlangs aangesloten bij het platform van Flexleerkracht.nl, die ervoor zorgen dat scholen zonder (dure) tussenpartij gebruik kunnen maken van de inzet van ZZP’ers. Een mooi initiatief dat ervoor zorgt dat het aanbod van zelfstandige groepsleerkrachten gebundeld wordt, zonder dat er veel geld naar derden verdwijnt!